แก้ไข! เงื่อนไขการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่นำมาหักรายจ่ายเพื่อการลงทุนได้เพิ่ม

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 270) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมิถุนายน 2559

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 66 เดือนมิถุนายน 2559   กฎหมายใหม่ล่าสุด ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสต […]

อบรมสัมมนา Mini Keystaff

    บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมสัมมนา Mini Keystaff ขึ้นในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ […]

ประเด็นร้อน!!! หลักเกณฑ์และรายละเอียด การหักรายจ่ายเพื่อการลงทุน ฯ

สุนทรี จุงเลียก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด                  ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา (ฉบั […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนพฤษภาคม 2559

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 65 เดือนพฤษภาคม 2559   กฎหมายใหม่ล่าสุด ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ SME […]

ครม.ปรับปรุงเงื่อนไขการหักรายจ่ายลงทุนหักเพิ่มได้อีก 1 เท่า

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประ […]