มาแล้ว!!! ช้อปดีมีคืน ปี 2566 ลดหย่อนภาษีสูงสุด 40,000 บาท

ข่าวเด่นสรรพากร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยกรมสรรพากรเปิดหลักเกณฑ์การได้รับลดหย่อนตามมาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” สรุปได้ดังนี้ 1.เงื่อนไขก […]

ประเทศไทยแก้ไข DTA กับต่างประเทศตามที่เข้าร่วมเป็นภาคี MLI เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กรมสรรพากรประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคี เพื่อดำเนินมาตรการเกี่ยวกับอนุสัญญาเพื่อการเ […]

จัดเก็บภาษีขายหุ้น !!! หลังจากยกเว้นการจัดเก็บมาเป็นเวลากว่า 30 ปี

ข่าวกรมสรรพากร ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ได้เผยแพร่ข่าว กรณีที่กระทรวงการคลังชี้แจงเกี่ยวกับการยกเลิกการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT) สำหรับการข […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนธันวาคม 2565

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter   ฉบับที่ 137 เดือนธันวาคม 2565 กฎหมายใหม่ล่าสุด ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจา […]