มารู้จัก “ซีซีประเทศไทย” สิทธิ์ความรู้ เสรีโลกออนไลน์

ครีเอทีฟ คอมมอนส์ (Creative Commons: CC.) เป็นสัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นเอาผลงานของผู้เขียน ผู้ประพันธ์ หรือ ผู้สร้าง ไปใช้งาน หรือในการเผยแพร่ผล […]