อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักกฎหมายธรรมนิติ

ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ ได้ให้เกียรติเย […]

EGO … หนึ่งในหนทางเสื่อม

‘The Fall of Icarus’, 17th century, Musée Antoine Vivenel จาก Wikimedia Commons (public domain) จุดเริ่มต้นของความเสื่อมของบริษั […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกรกฎาคม 2559

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 67 เดือนกรกฎาคม 2559   กฎหมายใหม่ล่าสุด ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับรถยนต์ต้น […]

กฎหมายใหม่แก้ไขหลักเกณฑ์การยื่น ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.2 ก และ ภ.ง.ด.53 ด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 255)ติดตามรายละเอียดได้จาก:  http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newl […]

สัมมนาในหัวข้อ “ประเด็น HOT ทางภาษีที่ธุรกิจ SMEs ควรรู้!!!”

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด จัดสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในหัวข้อ “ประเด็น HOT ทางภาษีที […]

นายพิชัย พืชมงคล ให้สัมภาษณ์รายการ 101 News Channel Dot Net

นายพิชัย พืชมงคล กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ให้สัมภา […]