กสทช. ผ่านแผนแม่บท

กสทช. โหวตลับผ่านแผนแม่บทคลื่นความถี่ 6 ต่อ 4 คงสูตรคืนคลื่นตามเดิม 5-10-15 ปี บอร์ด กสทช. 6 ต่อ 4 ลงคะแนนลับผ่านแผนแม่บทคลื่นความถี่ ลาประช […]

ศาลปกครองตัดสินคดี “ซานติก้าผับ” ให้ กทม. ชดใช้พ่อแม่เหยื่อ 312,080 บาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5%

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (29 ก.พ.) ศาลปกครองกลาง
มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 2118/2552  คดีที่นายบรรจบ ณรงค์ และ นางกรกนก
ณรงค์ ฟ้องกรุงเทพมหานคร 
คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
(กรณีซานติก้าผับ)