ข้อตกลงการจ้างแรงงาน

นายไพศาล ทองขาว ผู้เขียน          ฉบับก่อนนี้ ผู้เขียนได้กล่าวถึงลักษณะของการจ้างแรงงานที่ไม่มีผลบังคับหรืออาจถูกบังคับโดยกฎหมายแรงงานไ […]

ถอดคำพิพากษาภาษี Ep.24

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5251/2534 แม้โจทก์และบริษัท ส. จะเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน แต่โจทก์และบริษัท ส. ต่างเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกันและต่าง […]

8 เรื่องที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนรับแรงงานเด็กทำงานเสริม ตอนที่ 1

     วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็กให้เด็กไทย ผู้ปกครองก็พาบุตรหลานไปเที่ยวเล่นเพลิ […]

วันสุดท้ายแล้ว !!! สำหรับมาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน”

ตามที่กรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 โดยผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถใช้สิทธิยกเ […]

ถอดคำพิพากษาภาษี EP9 อากรแสตมป์ (ใบสั่งจ้าง)

ถาม: ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) เป็นเอกสารจ้างทำของที่ได้มีการลงลายมือชื่อ ที่อยู่ผู้สั่งจ้างและผู้รับจ้างเป็นตราสารที่อยู่ในบังคับต้องเสีย […]

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยาย ในหัวข้อ “sexual harassment แค่แซวเล่นหรือคุกคาม”

     สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง บมจ.กรุงเทพดุ […]

เอกสารวิชาการทางบัญชี: การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

เอกสารวิชาการทางบัญชีในรูปแบบของแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย (ปรับปรุง 2564) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โจทย […]

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสำนักงาน Dr. Yousef Abdullah Alhumoudi Lawyers and Consultants

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 11.30 น. บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสำนักงาน Dr. Yousef Abdullah Alhum […]

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “ความสุขในการทำงานและการจัดการความเครียด”

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ที่สำนักงานวิทยุ อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุง […]

ว่าด้วยเรื่องของตู้ (แบ่ง) ปัน (ความ) สุข ในสำนักกฎหมายธรรมนิติ (สำนักงานฯ)

โดย คุณสุพิชญา ปิยานนท์พงศ์ คุณวรินทร สะรุโณ และคุณพราว พืชมงคล เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2563 ที่ผ่านมา ตู้ปันสุขได้เกิดขึ้นจากไอเดียของประช […]