พิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์พิเศษ ปรีชา พานิชวงศ์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์พิเศษ ปรีชา พานิชวงศ์ อดีตประธานกรรมการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ที […]

บรรยายพิเศษ แก่ คณะแพทย์โรงพยาบาลผิวหนังอโศก

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลผิวหนังอโศก ให้จัดบรรยายแก่แพทย์และผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณสุข ในหัวข้อ “ความรับผิดทา […]

สำนักกฎหมายธรรมนิติต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและคณะนักลงทุนรัสเซีย

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายไพศาล พืชมงคล นายพิชัย  พืชมงคลและนายกิตติรัฐ ฦาชา ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโสและนักกฎหมาย สำนักงานกฎหมายธรรมนิติ ได้ร่ว […]

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR สำนักกฎหมายธรรมนิติ ปี 2562

ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) ณ มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประส […]

สำนักกฎหมายธรรมนิติจัดกิจกรรม CSR “มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้กับมูลนิธิธรรมานุรักษ์”

สำนักกฎหมายธรรมนิติจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและร่วมแบ่งปัน เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ […]

เลขานุการเอกจากฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สถานทูตออสเตรเลีย ให้เกียรติเข้าเยี่ยม บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ ผู้บริหารระดับสูงของทางธรรมนิติ ได้แก่ คุณไพศาล พืชมงคล (ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ บมจ. ธรร […]

ธรรมนิติร่วมงานสัมมนาบัญชี ภาษี และกฎหมายธุรกิจ “K SME Accounting & Tax Day”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ธรรมนิติได้รับเกียรติจากธนาคารกสิกรไทย ร่วมงาน “K SME Accounting & Tax Day” งานสัมมนาด้านบัญชี แ […]

ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ปรีชา พานิชวงศ์ ครบรอบ 93 ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจาร […]

คุณปฏิคม ฟองโหย รองประธานกรรมการบริหาร ได้ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการ นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายธรรมนิติ คุณปฏิคม ฟองโหย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ให้เ […]