จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนสิงหาคม 2558

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 57 เดือนสิงหาคม 2558 กฎหมายใหม่ล่าสุด กฎหมายภาษีการรับมรดก สภานิติบัญญัติแห่ง […]

กฎหมายใหม่ แนวทางการปฏิบัติในการเสียภาษีของผู้เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า … หรือเงินได้อื่นในลักษณะเดียวกัน

อธิบดีกรมสรรพากรออกแนวทางการปฏิบัติในการเสียภาษีของผู้เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่าหรือเงินได้อื่นในลักษณะเดียวกันตามเจ […]