ยื่นฟ้อง 11 หน่วยงานรัฐบริหารน้ำผิดพลาด

ที่สำนักงานศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
ในฐานะผู้ฟ้องคดีที่ 1 และผู้แทนผู้ฟ้องคดีจำนวน 352 คน
เดินทางมายื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ 11 หน่วยงาน ที่จัดการน้ำที่ผิดพลาด ล้มเหลว
ไร้ประสิทธิภาพ จนส่งผลให้เกิดความเสียหายของประชาชนต่อศาลปกครองกลาง
แผนกคดีสิ่