การสัมมนาพิเศษ “ประเด็นร้อนภาษี 6 เดือนแรกของปี 2566″ และ ” 5 ประเด็นใหญ่เริ่มต้นปีกับสิ่งที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติ”

การสัมมนาพิเศษ “ประเด็นร้อนภาษี 6 เดือนแรกของปี 2566″ และ ” 5 ประเด็นใหญ่เริ่มต้นปีกับสิ่งที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติ” […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนเมษายน 2566

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 141 เดือนเมษายน 2566 กฎหมายใหม่ล่าสุด      1. ยกเว้นเงินได้พึงประเมิน ผู้มีเง […]

Transfer Pricing ตอนที่ 5 การจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานแสดงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อกำหนดของธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (TP Document)

     ตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing ซึ่งกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (“บริษัทที่มีคว […]

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ แก่บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรบริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง บมจ.กรุงเทพดุสิตเว […]

การสัมภาษณ์ Mr. Ryan Crowley กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายบริการต่างประเทศ สำนักกฎหมายธรรมนิติ

1.  ท่านมีภูมิหลังด้านการศึกษาและอาชีพการงานเป็นอย่างไร ตอบ: ข้าพเจ้ามีคุณวุฒิด้านการศึกษาดังต่อไปนี้ ปี 2545 – ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต […]