จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมกราคม 2562

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter   กาลผันวันล่วงลับตราบจบปี        มุ่งทำดีมีจิตตั้งกุศลมั่น              ผ่านปีเก่าชี […]

สัมมนาประจำปี 2561

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดงานสัมมนาประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมทำกิจกรรมป […]

มาแล้ว!!! ช็อปช่วยชาติ หักลดหย่อนสูงสุด 15,000 บาท

กฎกระทรวงฉบับที่ 341 (พ.ศ.2561) กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่จ่ายเงินเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ตั้งแต่ 15 ธ.ค.2561 –  16 ม.ค.2562 ได้รับ […]

กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นายจ้างสามารถยกเหตุเลิกจ้างขึ้นอ้างในภายหลังเพื่อต่อสู้คดีได้

กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นายจ้างสามารถยกเหตุเลิกจ้างขึ้นอ้างในภายหลังเพื่อต่อสู้คดีได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7429/2560 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนธันวาคม 2561

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 96 ธันวาคม 2561 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. กำหนดให้หักค่าลดหย่อนบุตรคนที่สองเพิ่มได้ […]