ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 25% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น จึงได้กำหนดสิทธิประโยชน์ทางภา […]

Transfer Pricing ตอนที่ 3 คลายประเด็นสงสัยในการเตรียมข้อมูลสำหรับยื่น Disclosure Form สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562

เมษยา สีลาวรรณ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด        ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการหลายรายได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่ […]

Transfer Pricing ตอนที่ 2 สิ่งที่บริษัทในเครือเดียวกันต้องรู้ก่อนยื่น Disclosure Form สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562

เมษยา สีลาวรรณ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด สืบเนื่องจากบทความตอนที่ 1 เรื่อง Update!!!… 5 ข้อต้องรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกฎหมาย […]

Update!!!… 5 ข้อต้องรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกฎหมาย Transfer Pricing

  Update!!!… 5 ข้อต้องรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกฎหมาย Transfer Pricing   เมษยา สีลาวรรณ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำ […]

ร้อนถึงโลกออนไลน์!!! จัดเก็บภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มาแล้วจ้า

ร้อนถึงโลกออนไลน์!!! จัดเก็บภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มาแล้วจ้า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 กำหนดให้สถาบันก […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมกราคม 2562

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter   กาลผันวันล่วงลับตราบจบปี        มุ่งทำดีมีจิตตั้งกุศลมั่น              ผ่านปีเก่าชี […]

มาแล้ว!!! ช็อปช่วยชาติ หักลดหย่อนสูงสุด 15,000 บาท

กฎกระทรวงฉบับที่ 341 (พ.ศ.2561) กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่จ่ายเงินเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ตั้งแต่ 15 ธ.ค.2561 –  16 ม.ค.2562 ได้รับ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกันยายน 2561

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 93 กันยายน 2561   กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการข […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกรกฎาคม 2561

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 91 กรกฎาคม 2561 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. หลักเกณฑ์การยื่นขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมู […]

พนักงานได้รางวัลจากบริษัทต้องเสียภาษีหรือไม่

พนักงานได้รางวัลจากบริษัทต้องเสียภาษีหรือไม่   เมษยา  สีลาวรรณ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด   ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจในป […]