พิธีไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2567

เนื่องในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 นักวิชาชีพและบุคคลากรบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2567 ณ สำนักกฎหมายธรรมนิติ  สำนักวิทยุ 3 อาคารภักดี เริ่มด้วยการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์รับกล่าวบทสวดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวธรรมนิติ

ต่อด้วยช่วงบ่ายเริ่ม ทำพิธีไหว้ครูโดยมี คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษา-คณะกรรมการจัดการ กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และ คุณจิระ โชติพงศ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลอุทธรณ์ เป็นประธานในพิธีได้ให้โอวาทในการประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นวิถีในการปฏิบัติวิชาชีพสืบไป

ในการนี้ตัวแทนของศิษย์ชาวธรรมนิติได้มอบพานธูปเทียนพานดอกไม้ และกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ของชาวธรรมนิติ

ลำดับถัดไป เป็น พิธีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกคน และถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง