พิธีไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2567

เนื่องในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 นักวิชาชีพและบุคคลากรบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2567 ณ สำนักกฎหมายธรรมนิต […]