บริการ

บริการกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ธรรมนิติให้บริการ ได้แก่ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบของตลาดฯ และระเบียบของคณะกรรมการ กลต. การนำหุ้นเข้าจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ฯลฯ