จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมีนาคม 2562

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 99 มีนาคม 2562 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. กำหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษ […]

ร้อนถึงโลกออนไลน์!!! จัดเก็บภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มาแล้วจ้า

ร้อนถึงโลกออนไลน์!!! จัดเก็บภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มาแล้วจ้า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 กำหนดให้สถาบันก […]

โครงการศาลจำลอง ปี 2562

ในวันที่ 19 มีนาคม 2562  บริษัทสำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดกิจกรรมศาลจำลองขึ้น โดยมีคุณปฏิคม ฟองโหย รองประทานกรรมการบริหาร บริ […]

ตำนานภาพบทจารึกคำจีน หน้าสำนักกฎหมายธรรมนิติ

บทจารึกคำจีนในภาพนี้ ใช้ภาษาจีนโบราณ เขียนเป็นแถวตามแนวดิ่ง เริ่มจากอักษรตัวบนแถวขวาสุด เรียงลงไปด้านล่าง ต่อด้วยอักษรตัวบนของแถวด้านซ้ายถัด […]