สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรบริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง บมจ.กรุงเทพดุสิตเว […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมีนาคม 2565

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 128 เดือนมีนาคม 2565 กฎหมายใหม่ล่าสุด      1. ยกเว้นภาษีให้แก่ลูกหนี้สำหรับเง […]

ถอดคำพิพากษาภาษี EP7 อากรแสตมป์

ถาม : สัญญากู้ยืมเงินไม่ปิดอากรแสตมป์ หรือปิดอากรแสตมป์แต่ไม่ได้ขีดฆ่า จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานเพื่อให้จำเลยรับผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความ […]

พินัยกรรม

ในช่วงชีวิตที่อะไรๆ ไปเป็นไปตามที่ใจหวัง และคาดการณ์วางแผนชีวิตได้ยากเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถเตรียมการเผื […]