ตัวแทน กรรมการบริหาร และ นักกฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณสสิตา พรพานิช กรรมการบริหารสำรอง และคุณปองกานต์ สอทิพย์ นักกฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท แพทย์รังสิต […]

การจัดประชุมใหญ่ประจำปีสำหรับบริษัทจำกัดในประเทศไทย และประเด็นที่จะต้องพิจารณา

ข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎหมายที่สำคัญข้อหนึ่งสำหรับบริษัทจำกัดในประเทศไทยคือการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งเรียกเป็นอย่างอื่นว่า “การ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกรกฎาคม 2566

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 144 เดือนกรกฎาคม 2566 กฎหมายใหม่ล่าสุด      1. ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ถือห […]