กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

ปัจจุบัน การทำสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการทำสัญญาต่างตอบแทนอื่นใดนั้น เรามักอาศัยความน่าเชื่อถือระหว่างคู่สัญญาเป็นหลัก ในการชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา แต่การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานั้น  หรือ มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา ซึ่งจะทำให้สัญญาระบบการซื้อขายอสังหาริมท

การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนมาเป็นบริษัทจำกัด

ปัจจุบัน กฎหมายได้เอื้ออำนวยความสะดวก รวดเร็วในการจัดตั้งธุรกิจและสร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อธุรกิจการค้าให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ โดยได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

กทม.เล็งรีดเงินคนกรุง เก็บภาษีนำมัน-บุหรี่-ทำสลากพิเศษ

วันที่ 29 เมษายน 2552 นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า
เขาเตรียมที่จะเข้าหารือกับนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี
ที่กำกับดูแลเรื่องบประมาณของกทม.
ในเรื่องงบประมาณที่รัฐบาลจะต้องอุดหนุนให้กับกทม. เนื่องจากขณะนี้ การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปี 2553 จะขาดหายไปกว่า 15
เปอร์เซ็นต์

เลิกจ้างด้วยวาจา……..บังคับได้จริงหรือ???

ลิ้นกับฟันย่อมกระทบกันเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งเสมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง วัน ๆ หนึ่งทำงานร่วมกันไม่ต่ำกว่าเจ็ดถึงแปดชั่วโมง ก็ย่อมเกิดความไม่เข้าใจต่อกันบ้าง บางครั้งก็ลุกลามไปถึงกับขั้นชี้นิ้วไล่ออก ลูกจ้างก็คงเป็นเดือดเป็นแค้นเพราะอับอายต่อเพื่อนลูกจ้างด้วยกัน วิ่งไปฟ้องศาลแรงงานเรียกร้องค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่

สรรพากร แฉแพทย์ นักบัญชี ทนายความ ดารา นักร้อง นักแสดง ผู้รับเหมา ตั้งคณะบุคคลเลี่ยงภาษี

นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมสรร พากร
เปิดเผยว่ากรมได้เชิญตัวแทนกลุ่มบุคคลและดารา
มารับฟังการชี้แจงเรื่องการเสียภาษีของนักแสดงสาธารณะ
เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีที่ถูกต้องของนัก
แสดงสาธารณะให้ทราบถึงรายละเอียดในการคำนวณภาษีที่ถูกต้อง
รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในการจัดตั้งคณะบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจและเสียภ

วิเคราะห์เชิงวิชาการ : คดีที่ดินรัชดา ฯ

หมายเหตุกองบรรณาธิการ : บทความนี้เป็นการศึกษา วิเคราะห์และเสนอความเห็นทางกฎหมายโต้แย้ง คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยอ้างอิงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตที่ดินรัชดา ซึ่งมี พตท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นจำเลยที่ 1 และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นจำเลยที่ 2 กองบรรณาธิการได้นำคำพิพากษาและข้อมูลเพิ่มเติมท

ศาลแพ่งสั่งยึดทรัพย์ “กำนันเป๊าะ-ลูก-เมีย” รวม 11 ล้าน คดีทุจริต”เขาไม้แก้ว”

วันที่ 31 มีนาคม 2552 ศาลแพ่ง กรุงเทพฯ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์เป็นสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนายสมชาย คุณปลื้ม หรือกำนันเป๊าะ อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมืองชลบุรี ผู้ต้องโทษจำคุกคดีทุจริตการซื้อที่ดินเขาไม้แก้ว นางยุพิน หรือสติล คุณปลื้ม ภรรยา และนายวิทยา คุณปลื้ม บุตรชาย รวม 11 รายการ จำนวนกว่า 11 ล้านบาท ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้คืนทรัพย์สินเป็น

บลอกนอน : Creative Commons ประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ โดย mk จาก blognone

ย่อหน้าแรกๆ ขอแจ้งข่าวสำหรับผู้ที่รู้จัก Creative Commons ดีอยู่แล้วก่อนนะครับ โครงการแปลงสัญญาอนุญาต Creative Commons ให้ใช้งานกับระบบกฎหมายในประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์
นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนสุดท้ายคือการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ก่อนที่จะประกาศใช้บนเว็บไซต์ของ Creative Commons ต่อไป

นายจ้างหรือลูกจ้าง ???

ในช่วงที่บ้านเมืองของเราเกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจนี้ สถานการณ์การเลิกจ้าง จะปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วไป สถานประกอบกิจการแต่ละแห่งจำต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยทำการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง แต่ก็ยังมีสถานประกอบการบางรายไปไม่ไหวจริง ไม่มีออร์เดอร์สั่งซื้อสินค้าเลย จำต้อ