การสัมภาษณ์นายวันวิสา ศิลาทอง กรรมการบริหาร สำนักกฎหมายธรรมนิติ

1.ท่านมีภูมิหลังด้านการศึกษาและอาชีพการงานเป็นอย่างไร ตอบ: หลังจากจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต ผมให้ความสำคัญกับความรู้รอบตัวเป็นอย่า […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมกราคม 2566

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 138 เดือนมกราคม 2566   กฎหมายใหม่ล่าสุด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กา […]

กรมสรรพากรแจ้งอัตราการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของปี 2565

ประกาศกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ได้แจ้งอัตราการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของปี […]