มติ กสทช.ตั้งแต่วันที่ 12 ตค.2560 เป็นต้นไป ผู้ครอบครองเครื่องบินเล็กไร้คนขับ(โดรน)ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้อง จึงสามารถใช้งานขึ้นบินได้ มิฉะนั้นต้องรับโทษจำคุกหรือปรับ

ที่มาของภาพ fill@pixabay.com นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กส […]

เครื่องหมายการค้าเสียง

เครื่องหมายการค้าเสียง   หากจะกล่าวถึงคำ ๆ ว่า “เครื่องหมายการค้าเสียง” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าใหม่ประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายก […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกันยายน 2560

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter     ฉบับที่ 81 เดือนกันยายน 2560   กฎหมายใหม่ล่าสุด เพิ่มเติมมาตรการส่ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนตุลาคม 2560

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter     ฉบับที่ 82 เดือนตุลาคม 2560          ธ เสด็จสู่ฟ้า มิคืนสู่ดิน ชนทั่วปฐพีฝืน […]

อายุความการลงโทษในคดีอาญา

นายปฏิคม  ฟองโหย ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด e-mail : patikomf@dlo.co.th   สวัสดีครับ วันนี้ผมมีเกร็ดความรู้ทางกฎหมายเกี่ […]

ขยายระยะเวลา ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

    เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 กำหน […]