ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 กรณีแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา

8 กรกฎาคม 2551 นายไพฑูรย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการสำนักงานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแถลงว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก  8 ต่อ 1 วินิจฉัยว่าแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาที่สนับสนุนให้กัมพูชาเสนอจดทะเบียนปราสาทพระวิหาร

บทวิเคราะห์คำสั่งศาลปกครองกลางในคดีไทยสนับสนุนกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก

ชื่อบทความเดิม : บทวิเคราะห์ทางวิชานิติศาสตร์ ต่อคำสั่งศาลปกครองกลางกำหนดวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ฯ ในคดีแถลงการณ์ร่วมไทย-กัม […]