ปฐมนิเทศพนักงาน ประจำปี 2559

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดปฐมนิเทศพนักงาน ประจำปี 2559 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559เวลา 9.00-14.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษ […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2559

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 63 เดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2559   กฎหมายใหม่ล่าสุด คงอัตราภาษีเงินได้สำ […]

ค่าใช้จ่าย R&D หักทางภาษีได้ 3 เท่า!!!

    ผกามาศ สงวนราษฎร์ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด                  สืบเนื่องจากร […]

ขยายเวลา!! ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  สุนทรี จุงเลียก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด               &nbsp […]