ซื้อคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ใช้ปีนี้ ลดภาษีได้ทันใจ!!!

สุนทรี จุงเลียก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด                  […]

ประเด็นร้อน!!! หลักเกณฑ์และรายละเอียด การหักรายจ่ายเพื่อการลงทุน ฯ

สุนทรี จุงเลียก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด                  ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา (ฉบั […]

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น หักรายจ่ายได้อีก 1 เท่า !!!

สุนทรี จุงเลียก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด            เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 รัฐได้ออกพระราชกฤษฎีกา […]

ขยายเวลา!! ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  สุนทรี จุงเลียก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด               &nbsp […]