วุฒิสภาเห็นชอบ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ เป็นอัยการสูงสุด และ เห็นชอบตุลาการศาลปกครองสูงสุด 6 คน

31 ส.ค. 2552 ที่ประชุมวุฒิสภา
มีมติเห็นชอบให้ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด แทน นายชัยเกษม นิติศิริ ที่จะพ้นจากตำแหน่ง
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ด้วยคะแนนเสียง 121 ต่อ 3 เสียง
โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 1-2 กย. 2552

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วย งานยุติธรรม ครั้งที่ ๗ เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สรรพากรเพิ่มเจ้าหน้าที่อีก 2 พันอัตรา กางแผนที่ GPS กะเพิ่มผู้เสียภาษีใหม่เข้าระบบอีก 3.4 แสนราย

นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า การขยายการจัดเก็บภาษีไปยังฐานกลุ่มใหม่ ยังเป็นแนวทางที่ทำได้

อัยการสูงสุดสั่งฟ้อง อดีตตุลาการศาล รธน.-อดีต กกต.-ผู้ตรวจการแผ่นดิน รวม 20 คน คดีขึ้นเงินเดือนตัวเอง

31 ส.ค. 2552 ที่ศาลอาญา พนักงานอัยการ ฝ่ายคดีพิเศษ 5 เป็นโจทก์ ฟ้อง นายปริญญา นาคฉัตรีย์ อายุ 65 ปี  และ นายวีระชัย แนวบุญเนียร อายุ 60 ปี อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) เป็นจำเลยที่ 1 – 2 

รายงานสภาอุตสาหกรรม : อุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะทางด้านมาตรการภาษีอากรของภาคอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) ได้จัดทำรายงาน
อุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะทางด้านมาตรการภาษีอากรของภาคอุตสาหกรรม เสนอต่อ
นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้
โดยรายงานฉบับดังกล่าว มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

การแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบล้าสมัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สัมมนา Twitter Power Marketing 27 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 น.- 16.30 น.ที่รร.เมโทรพอยท์

งานสัมมนา Twitter Power Marketing (Workshop)   วัตถุประสงค์ ทำความรู้จักคุณสมบัติและความสามารถของ Twitter เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารท […]

กทม.ฟ้องแพ่งบริษัทสไตเออร์ ให้สัญญาจัดซื้อรถดับเพลิงฯ เป็นโมฆะ ศาลยกคำร้องขอคุ้มครองการระงับจ่ายเงินกว่า 780 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร (กทม.) มอบอำนาจให้อัยการยื่นฟ้อง บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์ซอย์ จำกัด ประเทศออสเตรีย คู่สัญญาซื้อขายรถ เรือดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย มูลค่า 6,687 ล้านบาท เป็นจำเลยคดีแพ่ง เรื่องให้สัญญาเป็นโมฆะ และเรียกเงินกว่า 4,000 ล้านบาท

ประกาศใช้แล้ว กม.ฟอกเงินใหม่ ปปง.คุมเพิ่ม9อาชีพขาย-เช่าซื้อรถ-ค้าของเก่า ร้านทอง นายหน้าที่ดิน

วันที่ 26 กรกฎาคม  พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2552 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 และให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 120 วันหรือตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552

ความสับสนระหว่างการขาดคุณสมบัติกับลักษณะต้องห้าม

ประเด็นข้อกฎหมายที่ค้างใจผมมากที่สุดในช่วงหลัง ๆ นี้คงไม่มีประเด็นใดเกินไปกว่า ความสับสนระหว่างการขาดคุณสมบัติ กับลักษณะต้องห้าม เริ่มตั้งแต […]