ข่าวล่าสุด! ครม.มีมติแก้กฎหมายกรณีบุคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพย์

ข่าวล่าสุด!  คณะรัฐมนตรี อนุมัติร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยมีเนื้อ […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนตุลาคม 2559

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 70 เดือนตุลาคม 2559 ภายในฉบับ กฎหมายใหม่ล่าสุด 1.     ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ […]

ต่อเติม ดัดแปลง หรือสร้างอาคารใหม่ ลดภาษีได้ทันใจ!

ราชศักดิ์ กุลกัลยา บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด                &nb […]