จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนธันวาคม 2559

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter   ฉบับที่ 72 เดือนธันวาคม 2559   กฎหมายใหม่ล่าสุด ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส […]

ต่อเติม ดัดแปลง หรือสร้างอาคารใหม่ ลดภาษีได้ทันใจ!

ราชศักดิ์ กุลกัลยา บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด                &nb […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมิถุนายน 2559

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 66 เดือนมิถุนายน 2559   กฎหมายใหม่ล่าสุด ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสต […]

รายจ่ายที่เป็นค่าจ้างนักเรียนหรือนักศึกษาสาขาบัญชี นำมาหักรายจ่ายได้อีก 1 เท่า

ราชศักดิ์ กุลกัลยา  บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด           เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการม […]

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ที่ซื้อบ้านหรืออาคารชุดก่อนสิ้นปี 2559

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ที่ซื้อบ้านหรืออาคารชุดก่อนสิ้นปี 2559 ราชศักดิ์ กุลกัลยา บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด                 ข่าวดีส […]