ครม.ต่อเวลา VAT 7% 2 ปี-ตีกลับเว้นภาษีหวยบนดิน

น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ แวต (VAT) ออกไปอีก 2 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และหลังจากครบกำหนดในสิ้นเดือนกันยายนปี 2557 นั้น จะมีการปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิมร้อยละ 7 เป็น ร้อยละ 9 ในวันที่ 1 ตุลาคม ปี 2557 เป็นต