กฎหมายใหม่ กรณียื่นรายการเงินได้และชำระภาษีเงินได้จากเงินกินเปล่าที่เฉลี่ยเป็นรายปีตามจำนวนอายุการเช่าเมื่อพ้นกำหนดการยื่นไปแล้ว

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินค่าปลูกสร้าง เงิ […]

ครม. ต่ออายุลด VAT อีก 1 ปี

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 ว่า ครม.อนุมัติให้ขยายเวลา […]

กฎหมายใหม่แก้ไขหลักเกณฑ์การยื่น ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.2 ก และ ภ.ง.ด.53 ด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 255)ติดตามรายละเอียดได้จาก:  http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newl […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกรกฎาคม 2558

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 56 เดือนกรกฎาคม 2558 กฎหมายใหม่ล่าสุด กำหนดหลักเกณฑ์ การใช้สิทธิลดภาษีเขตพัฒน […]