รายงานพิเศษ : คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดครั้งประวัติศาสตร์ รับรองสิทธิของผู้ป่วยระยะสุดท้ายในการปฏิเสธการรักษาพยาบาล โดยการทำหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้า (living will)

วันพฤหัสที่ 18 มิถุนายน 2558 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ 11/2558 รับรองสิทธิของผู้ป่วยระยะสุดท้ายในก […]

ก.ต. มีมติเอกฉันท์ตั้งนายวีระพล ตั้งสุวรรณเป็นประธานศาลฎีกา ตั้งนายศิริชัย วัฒนโยธินเป็นประธานศาลอุทธรณ์ตั้งแต่ 1 ตค.2558 เป็นต้นไป

วันที่ 29 มิย. 2558 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 14/2558 ที่ห้องประชุมศาลยุติธรรมชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรก […]

สัมมนาในหัวข้อ “ประเด็น HOT ทางภาษีที่ธุรกิจ SMEs ควรรู้!!!”

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด จัดสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในหัวข้อ “ประเด็น HOT ทางภาษีที […]

กฎหมาย(ภาษี)ใหม่ . . . จะมีผลย้อนหลังหรือไม่

กฎหมาย(ภาษี)ใหม่ . . . จะมีผลย้อนหลังหรือไม่   ฐิตวันต์ เทียรฆศิริ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด       &nbs […]

ข้อควรระวัง!! กรณีจดทะเบียน VAT เมื่อรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี

ข้อควรระวัง!! กรณีจดทะเบียน VAT เมื่อรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี   โดย ธนัชชา กิจสุวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร บริษัท สำนักกฎหมายธรร […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมิถุนายน 2558

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 55 เดือนมิถุนายน 2558 กฎหมายใหม่ล่าสุด ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีทำธุรกรรมใน […]