• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สัมมนาในหัวข้อ “ประเด็น HOT ทางภาษีที่ธุรกิจ SMEs ควรรู้!!!”

สัมมนาในหัวข้อ “ประเด็น HOT ทางภาษีที่ธุรกิจ SMEs ควรรู้!!!”

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด จัดสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในหัวข้อ “ประเด็น HOT ทางภาษีที่ธุรกิจ SMEs ควรรู้!!!” ในวันพฤหัสที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายธรรมนิติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพิชัย พืชมงคล กรรมการบริหารบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณกัมพล ทรัพย์ปรุงและคุณพุทธมา เกิดศิริ ทนายความและที่ปรึกษาภาษีอากรเป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้