• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • กรมสรรพากรทำข้อตกลงส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ตให้ ป.ป.ท. ใช้ตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐได้รวดเร็วขึ้น

กรมสรรพากรทำข้อตกลงส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ตให้ ป.ป.ท. ใช้ตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐได้รวดเร็วขึ้น

ที่มา : กรมสรรพากร เลขที่ข่าว ปชส.22/2558