ข้อควรระวัง!! กรณีจดทะเบียน VAT เมื่อรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี

ข้อควรระวัง!! กรณีจดทะเบียน VAT เมื่อรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี   โดย ธนัชชา กิจสุวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร บริษัท สำนักกฎหมายธรร […]

สิทธิประโยชน์ทางภาษี เที่ยวทั่วไทย สุขใจทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง

สิทธิประโยชน์ทางภาษี เที่ยวทั่วไทย สุขใจทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง โดย ธนัชชา กิจสุวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร   สืบเนื่องจากรัฐบาลต้องการที่ […]