พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 นักวิชาชีพและบุคคลากรบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ณ สำนักกฎหมายธรรมนิติ อาคา […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนเมษายน 2561

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter   ฉบับที่ 88 เมษายน 2561   กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้มารวมคำนวณเ […]

ยกเว้นเงินได้ให้บุคคลธรรมดาจากการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด

กฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561) ยกเว้นเงินได้ให้บุคคลธรรมดาตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 กรณีท่องเที่ยวเมืองรองภายในปี 2561 […]