พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 นักวิชาชีพและบุคคลากรบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ณ สำนักกฎหมายธรรมนิติ อาคารภักดี

โดยมี ศาสตราจารย์ ปรีชา พานิชวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) คุณปกิต พัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษากรรมการจัดการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) คุณพิชัย พืชมงคล ที่ปรึกษากรรมการจัดการ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด และ คุณวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ ที่ปรึกษากรรมการจัดการ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เข้าร่วมในพิธี

ในการนี้ตัวแทนของศิษย์ชาวธรรมนิติได้มอบพานธูปเทียนพานดอกไม้ และกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ของชาวธรรมนิติ

 

จากนั้น ศาสตราจารย์ ปรีชา พานิชวงศ์ ประธานในพิธีได้ให้โอวาทในการประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นวิถีในการปฏิบัติวิชาชีพสืบไป

จากนั้น ชาวธรรมนิติ  ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายสังฆทาน

ลำดับถัดไป เป็น พิธีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกคน และถ่ายภาพร่วมกัน