จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนสิงหาคม 2561

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 92 สิงหาคม 2561   กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. แก้ไขหลักเกณฑ์การยกเว้นเงินได้ดอกเ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกรกฎาคม 2561

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 91 กรกฎาคม 2561 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. หลักเกณฑ์การยื่นขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมู […]

กิจกรรมศาลจำลอง ปี 2561

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  บริษัทสำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดกิจกรรมศาลจำลองขึ้น ให้นักวิชาชีพได้ฝึกฝน ภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบ […]