คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และความคิดเห็นในหัวข้อ “ประชาชนจะได้อะไรจากการจ่ายภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร”

วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 9.30-12.00 น. ทางกรุงเทพมหานครเรียนเชิญคุณกัมพล ทรัพย์ปรุง เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และความคิดเห็ […]

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และการรวมกันในลักษณะของกลุ่มบริษัท (Consortium) (ตอนที่ 1)

การประกอบธุรกิจในโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่(Infrastructure Project) เช่น การสร้างถนน สร้างสะพานข้ามแม่น้ำ สร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ห […]