• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และความคิดเห็นในหัวข้อ “ประชาชนจะได้อะไรจากการจ่ายภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร”

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และความคิดเห็นในหัวข้อ “ประชาชนจะได้อะไรจากการจ่ายภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร”

วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 9.30-12.00 น. ทางกรุงเทพมหานคร
เรียนเชิญคุณกัมพล ทรัพย์ปรุง เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์
และความคิดเห็นในหัวข้อ “ประชาชนจะได้อะไรจากการจ่ายภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

บทความที่เกี่ยวข้อง