จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกันยายน 2564

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 122 เดือนกันยายน 2564 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนตุลาคม 2564

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 123 เดือนตุลาคม 2564 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่ากับรา […]

สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดงานสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างาน ประจำปี พศ.2564

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-15.30 น. คณะกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดงาน “สัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างาน ประ […]

สำนักกฎหมายธรรมนิติเปิดสาขาใหม่ที่ประชาชื่น

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เปิดสาขาที่ถนนประชาชื่น ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) นายปฏิคม ฟองโหย กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการบริหา […]