• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดงานสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างาน ประจำปี พศ.2564

สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดงานสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างาน ประจำปี พศ.2564

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-15.30 น. คณะกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดงาน “สัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างาน ประจำปี พศ. 2564” ที่สำนักงานวิทยุ ชั้น ๒ อาคารภักดี ถ.วิทยุ ชิดลม ปทุมวัน กทม.

การสัมมนานี้เป็นกิจกรรมประเพณีของสำนักงานฯที่จัดขึ้นประจำทุกปี ประมาณเดือนตุลาคมของแต่ละปี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานฯในปีที่ผ่านมา (พศ.2564) รายงานปัญหา อุปสรรค สรุปบทเรียนและพิจารณาเป้าหมาย แผนงาน รวมทั้งงบประมาณของปีหน้า (พศ.2565) โดยเป็นการสัมนาทางไกลด้วยวีดีทัศน์ (Tele & Video Conference) ที่เว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมสัมนา เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในปัจจุบัน