การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “ความสุขในการทำงานและการจัดการความเครียด”

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ที่สำนักงานวิทยุ อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุง […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนพฤษภาคม 2565

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 130 เดือนพฤษภาคม 2565 กฎหมายใหม่ล่าสุด สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจำหน่ายหน […]

ถอดคำพิพากษาภาษี EP8 เงินปันผล

ถาม : เงินที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้รับจากการเลิกกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัดถือเป็นเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไร และผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถนำมาเครดิ […]

ว่าด้วยเรื่องของตู้ (แบ่ง) ปัน (ความ) สุข ในสำนักกฎหมายธรรมนิติ (สำนักงานฯ)

โดย คุณสุพิชญา ปิยานนท์พงศ์ คุณวรินทร สะรุโณ และคุณพราว พืชมงคล เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2563 ที่ผ่านมา ตู้ปันสุขได้เกิดขึ้นจากไอเดียของประช […]