จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2560

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter     ฉบับที่ 79-80 เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2560   กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ลด […]

แจ้งโครงการ/แผนจ่ายเงิน (รายจ่ายเพื่อการลงทุน) ทางเว็บไซต์ของสรรพากรได้แล้ว !!!

ในวันนี้ ท่านสามารถแจ้งโครงการลงทุนและแผนการลงทุน หรือ แผนการจ่ายเงิน ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร คือ http://interapp4.rd.go.th/investment/logi […]