สรรพากรอ่วม8เดือนเก็บรายได้โตแค่ 2.72%

สรรพากรเจอศึกหนักในการจัดเก็บรายได้ หลังภาษีเงินได้นิติบุคคลปรับลดลง ล่าสุดรายได้ 8 เดือนแรกงบปี"56 โตแค่ 2.72%