เปิดร่าง กม.ภาษีมรดก เก็บร้อยละ 10 ส่วนที่เกิน 50 ล้าน-จำคุก 2 ปี ปรับ 4 แสน ผู้หลีกเลี่ยง

เปิดเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก หลัง ครม. เห็นชอบ เสนอเข้า สนช. ให้เก็บร้อยละ 10 จากมูลค่ามรดกส่วนที่เกิน 50 ล้าน คาดโทษปรับ 5 แสน ผู้ไ […]

มนุษย์เงินเดือนเฮ! ครม.ไฟเขียวโครงสร้างภาษีใหม่ จ่ายน้อยลง กระทบรายได้ 27,000 ล้าน แต่ช่วยฟื้นศก.ระยะยาว

วันนี้ (30 ก.ค.2556) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร ฉบับที่ … พ.ศ. …

สรรพากรอ่วม8เดือนเก็บรายได้โตแค่ 2.72%

สรรพากรเจอศึกหนักในการจัดเก็บรายได้ หลังภาษีเงินได้นิติบุคคลปรับลดลง ล่าสุดรายได้ 8 เดือนแรกงบปี"56 โตแค่ 2.72%

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะถก ครม. คลังเตรียมขอยกเลิกภาษีเงินได้แก่บุคคลที่ร่วมออกร้าน ตปท.

วันที่ 21 พ.ค. ในการการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้
ที่มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม
มีวาระที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงการคลัง ขอความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่… พ.ศ….

โทษหนัก! พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ฉบับใหม่ จัดเก็บ-เรียกคืนสินค้าอันตราย 19 มี.ค.บังคับใช้แล้ว !!

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ลงเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา โดยกฎหมายฉบับดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับ  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒ […]

สรรพากรเล็งโกยรายได้แวตทั้งปี 40%

สรรพากรเล็งโกยรายได้แวตทั้งปี 40% เผยไม่หนักใจการจัดเก็บรายได้ มั่นใจเป็นไปตามเป้า ขณะที่จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษาอัง […]

ครม.อนุมัติลดอัตราภาษีรายได้บุคคลต่ำสุดเหลือ 5%จาก 10%

ครม.เห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างภาษีรายได้บุคคลธรรมดาให้เกิดความเป็นธรรม
ปรับขั้นอัตราภาษีถี่ขึ้นเป็น 7 ขั้นจากเดิม 5 ขั้น ลดอัตราภาษีต่ำสุดจาก
10% เหลือ 5% และอัตราสูงสุด 37% เหลือ 35%…

SCBจัดสัมมนาพิเศษ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยนับจากนี้ถึงยุค AEC” ในงานจุฬาฯ วิชาการ 2555

ด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาพิเศษในงานจุฬาฯวิชาการ 2555 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมในการเสวนา 2 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยนับจากนี้ถึงยุค AEC” และ “มองไกลในตลาดทุนและตลาดหุ้น มุ่งสู่ AEC” ร่วมวิเคราะห์เจาะลึกเศรษฐกิจไทยในยุค AEC ทิศทางทางเศรษฐกิจ และโอกาสต

กฎหมายคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานบ้านมีผลบังคับใช้แล้ว

กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงเพื่อคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานบ้าน ส่งผลให้นายจ้างต้องดูแลลูกจ้างที่ทำงานบ้าน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างชาวไทยหรือแรงงานข้ามชาติที่มีการทำงานจริง