ครม.อนุมัติลดอัตราภาษีรายได้บุคคลต่ำสุดเหลือ 5%จาก 10%

ครม.เห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างภาษีรายได้บุคคลธรรมดาให้เกิดความเป็นธรรม
ปรับขั้นอัตราภาษีถี่ขึ้นเป็น 7 ขั้นจากเดิม 5 ขั้น ลดอัตราภาษีต่ำสุดจาก
10% เหลือ 5% และอัตราสูงสุด 37% เหลือ 35%…

เมื่อวันที่ 18
ธ.ค.2555 นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
โดยปรับขั้นอัตราภาษีให้ถี่ขึ้นเป็น 7 ขั้น จากเดิม 5 ขั้น
และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราสูงสุดเหลือ 35% จากเดิม 37%

นอกจากนี้ ยังปรับปรุงการยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดา ให้แยกระหว่างสามี
และภรรยาได้ รวมไปถึงมีการอนุมัติการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์
โดยจะคิดตามปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกไป

สำหรับลำดับขั้นเงินได้สุทธิ และอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่
ครม.อนุมัติในครั้งนี้แบ่งเป็น 7 ขั้น เริ่มจาก

เงินได้สุทธิ 0-300,000 บาท
อัตราภาษี 5%,

เงินได้สุทธิ 300,001 ถึง 500,000 บาท อัตราภาษี 10%,

เงินได้สุทธิ 500,001 ถึง 750,000 บาท อัตราภาษี 15%,

เงินได้สุทธิ 750,001
ถึง 1,000,000 บาท อัตราภาษี 20%

ขณะที่ เงินได้สุทธิ 1,000,001 ถึง
2,000,000 บาท อัตราภาษี 25%, เงินได้สุทธิ 2,000,001 ถึง 4,000,000 บาท
อัตราภาษี 30% และ

เงินได้สุทธิ 4,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35%
ส่วนผู้มีเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท
กระทรวงการคลังจะออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีไว้เช่นเดิม

ด้านนายสาธิต
รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า
การแก้ไขกฎหมายเรื่องการแยกยื่นภาษีระหว่างสามีภรรยาจะมีการออกเป็นพระราช
กำหนด เพื่อเร่งดำเนินการให้ทันการยื่นแบบเสียภาษีในต้นปี 2556
สำหรับปีภาษีปัจจุบัน แต่การปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา
จะมีการออกเป็นพระราชบัญญัติ
เพื่อให้ทันใช้บังคับกับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2556
ที่จะต้องยื่นเสียภาษีในปี 2557.

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ