สัมมนาพิเศษให้แก่ลูกค้าในหัวข้อ “การวางแผนภาษีที่ผู้บริหารต้องรู้ และ Update กฎหมายภาษีใหม่ที่สำคัญต่อกิจการ”

ด้วยบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้เชิญลูกค้าของบริษัท เดินทางมาเยี่ยมชมบริษัทในโอกาสย้ายสำนักงานแห่งใหม่ และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2560

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter     ฉบับที่ 77 – 78  เดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2560   กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ยกเ […]

หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 ใหม่ล่าสุด!

ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 กรมสรรพากรออกระเบียบดังกล่าวข […]

ประเด็นร้อน !!! แก้ไขหลักเกณฑ์การโอนทรัพย์สิน New Start-Up

ประเด็นร้อนๆ ขณะนี้คงหนีไม่พ้นกรณีการแก้ไขหลักเกณฑ์การโอนทรัพย์สินของธุรกิจ New Start-Up* อธิบดีกรมสรรพากรแก้ไขหลักเกณฑ์การโอนทรัพยสินที่ใช้ […]

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “วางแผนดี จ่ายภาษีน้อยลง” จัดโดยธนาคารกสิกรไทย

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฏหมายธรรมนิติ จำกัด ได้รับเชิญจากธนาคารกสิกรไทยเป็นวิทยากรในหัวข้อ “วางแผนดี จ่ายภ […]

รายจ่าย 2 เท่า ช่วยบริษัทลดภาษี!!!

    สนใจใช้บริการที่ปรึกษากฎหมาย ในการให้คำแนะนำ  เพื่อให้ท่านใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างถูกต้อง ประหยัดภาษี และไม่เสี่ยง […]