มาตรการ Easy E – Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท

สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการ “Easy E-Receipt” เพื่อสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศในช่วงต้นปี 2567 โดยให้สิทธิประโ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนธันวาคม 2566

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 149 เดือน ธันวาคม 2566 กฎหมายใหม่ล่าสุด      1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข […]