เลขานุการเอกจากฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สถานทูตออสเตรเลีย ให้เกียรติเข้าเยี่ยม บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ ผู้บริหารระดับสูงของทางธรรมนิติ ได้แก่ คุณไพศาล พืชมงคล (ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ บมจ. ธรร […]

ธรรมนิติร่วมงานสัมมนาบัญชี ภาษี และกฎหมายธุรกิจ “K SME Accounting & Tax Day”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ธรรมนิติได้รับเกียรติจากธนาคารกสิกรไทย ร่วมงาน “K SME Accounting & Tax Day” งานสัมมนาด้านบัญชี แ […]

ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ปรีชา พานิชวงศ์ ครบรอบ 93 ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจาร […]

คุณปฏิคม ฟองโหย รองประธานกรรมการบริหาร ได้ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการ นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายธรรมนิติ คุณปฏิคม ฟองโหย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ให้เ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกรกฎาคม 2562

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 102 เดือนกรกฎาคม 2562 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลหรือเงินส่ว […]