Menu

ENG

Menu

ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ เเละประโยชน์ของลูกหนี้จากการฟื้นฟูกิจการ

นับเเต่ช่วงปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ประเทศไทยประสบปัญหาสภาวะค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศเกิดการทรุดตัวตามๆกัน เเละส่งผลกระทบในมุมกว้างทางสังคมอีกต่อหนึ่ง คือ การที่สถาบันการเงินต่างๆถูกปิดตัว

นายพิชัย พืชมงคล ให้สัมภาษณ์รายการ 101 News Channel Dot Net

นายพิชัย พืชมงคล กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ให้สัมภา […]