ด่วน ! มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษา ได้ […]

สรรพากรรีดภาษีอี-คอมเมิร์ซ

สรรพากรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษี เน้นกลุ่มค้าขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ ระบุ ปัจจุบันมีมูลค่าการซื้อขายกว่า 5 แสนล้านบาท จากจำนวนผู้ประกอบการกว่า 5 พันรายทั่วประเทศ แต่มีเพียง 1 พันรายที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง
 
นายวินัย  วิทวัสการเวช อธิบดีกรมสรรพากร  เปิดเผยว่า นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภา

กทช. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม

วันนี้ กทช. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม มีผลบังคับใช้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ขยายเวลาในการยื่นงบการเงิน ปี 52 ออกไปถึงวันที่ 30 มิย.53

ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน ประจำปี 2552 พ.ศ.2553 ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 เพื่อขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นห้างหุ้น ส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้า ที่มีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในท้องที่เขต

นิติบุคคลต้องยื่นภาษีประจำปี ภายใน 31 พฤษภาคม 2553

กรมสรรพากร ได้แจ้งเตือนให้บริษัท  ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552  ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50) ภายในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 เป็นวันสุดท้าย
 

ตรวจค้นซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ไตรมาสแรก มูลค่ากว่า 56.8 ล้านบาท

ไม่อยากเชื่อเลยว่า เปิดศักราชใหม่มาเพียงไตรมาสแรกของปีนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าตรวจค้นจับกุมองค์กรธุรกิจที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คิดเป็นมูลค่าซอฟต์แวร์ที่ถูกละเมิดกว่า 56.8 ล้านบาท!!!