• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • กทช. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม

กทช. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม

วันนี้ กทช. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม มีผลบังคับใช้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553  ประกาศระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม เพื่อป้องกันมิให้มีการควบรวมกิจการระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอันส่งผลให้เกิดการครอบงำตลาดโทรคมนาคม ทั้งนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้เป็นอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ประกาศได้นิยามคำว่า การควบรวมกิจการ การควบรวมกิจการแบบแนวนอน การควบรวมกิจการแบบแนวตั้ง การถือหุ้นไขว้กัน รวมถึงบริษัทย่อยของผู้รับใบอนุญาต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/067/14.PDF